Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

Maak een keuze

Algemeen

Gemeente in Cijfers is een kant-en-klare ‘Product as a Service’ oplossing, waarmee gemeenten en regio’s zelf geen omkijken hebben naar de dataverzameling, databewerking en presentatie van (externe) databronnen. Cijfers over een breed scala aan thema’s zijn online vrij toegankelijk beschikbaar voor een breed publiek. Bijvoorbeeld inwoners, bedrijven, media, scholieren en studenten. Daarnaast kan de oplossing door gemeenten en regio’s ingezet worden als ondersteuning bij maatschappelijke opgaven en datagedreven werken.

Samengevat biedt Gemeente in Cijfers uw organisatie:

  • Web toegankelijk informatiesysteem opgemaakt op basis van huisstijl;
  • Data afkomstig van meerdere (externe) databronnen samengebracht in een omgeving;
  • Alle data beschikbaar op gemeenteniveau (plus een deel op binnengemeentelijk niveau);
  • Tijdreeksen op jaarniveau (plus een deel op maand- of kwartaalniveau);
  • Overzichtelijke thematische dashboards;
  • ’Doe het zelf’ analysetool voor het zelf samenstellen van grafieken, kaarten en tabellen;
  • Dashboards beschikbaar op desktop en mobile devices;
  • Cijfers, presentaties, afbeeldingen eenvoudig exporteren of delen.

Optioneel:

  • Een Open Data API om (meta)data gestructureerd op te halen voor hergebruik binnen andere applicaties.
  • Maatwerk met ‘eigen’ data uit enquêtes of eigen registraties.

Nederlandse gemeenten

Ruim 60 gemeenten maken individueel of in samenwerkingsverband gebruik van de ‘Gemeente in Cijfers’ oplossing. In de Nederlandse variant zijn externe databronnen samengebracht van dataleveranciers als ABF Research, CBS, DUO, Kadaster, LISA, Locatus, Politie en UWV. De gegevens zijn ingedeeld naar beleidsthema’s als Bevolking, Wonen, Werk en inkomen, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid enzovoort. Aanvullend zijn er thema’s gericht op gebieden (Buurten en wijken) en de regeling beleidsindicatoren begroting (BBV). Uitgangspunt voor het opnemen van onderwerpen in de versie is dat de gegevens landsdekkend beschikbaar dienen te zijn en met regelmaat geactualiseerd kunnen worden.

Gemeenten gebruiken de oplossing binnen de organisatie als ondersteuning bij projecten rondom bijvoorbeeld gebiedsanalyses en thematische monitoren (Woningmarkt, Duurzaamheid, Sociaal domein) en als centraal punt voor externe databronnen in het kader van datagedreven werken.

Michel Zuierveld

Manager dataproducten en -diensten
015 27 99 366
Michel.Zuierveld@abfresearch.nl

Vlaamse gemeenten

Ruim 20 gemeenten maken gebruik van de ‘Gemeente in Cijfers’ oplossing. In de Vlaamse variant zijn een substantieel deel van gegevens afkomstig vanuit Provincies in Cijfers, het Data & analyse platform van de 5 Vlaamse Provincies. Daarnaast verrijkt ABF Research het informatiesysteem met diverse bronnen zoals de gemeentemonitor, integratiescan en financiële gegevens (Agentschap Binnenlands Bestuur).

De gegevens zijn ingedeeld naar beleidsthema’s als Demografie, Wonen, Arbeidsdeelname, Onderwijs, en Veiligheid. Aanvullend zijn er thema’s gericht op specifieke monitoren, zoals de gemeentemonitor, gemeentefinanciën en integratie. Uitgangspunt voor het opnemen van onderwerpen in de versie is dat de gegevens landsdekkend beschikbaar dienen te zijn en met regelmaat geactualiseerd kunnen worden.

Daarnaast is het mogelijk om lokale statistieken (bijvoorbeeld dienstverlening burgerzaken) toe te voegen. Zodoende beschikt de gemeente over de eigen data in fraaie dashboards.

Gemeenten gebruiken de oplossing binnen de organisatie als ondersteuning bij projecten rondom bijvoorbeeld de omgevingsanalyse en als centraal punt voor externe en interne databronnen in het kader van datagedreven werken.

Jamie Zwaneveld

Data analist
06 86 86 65 12
Jamie.Zwaneveld@abfresearch.nl

Astrid Thuijs

Data analist
015 27 99 370
Astrid.Thuijs@abfresearch.nl